5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43, CSABA CENTER II. emelet
H-Szo: 09:00-20:00 V: 10:00-18:00
logo telRendelésfelvétel
06 (70) 410 41 09
0 db Termék | 0 Ft
Kosár tartalmának megtekintése
Keresés név alapján
Töltés...
Kategória
Márka
Méret
Találatok száma: 6.361

08.01 Bankszámlaszámunk megváltozott! Előreutalásnál kérem figyelmesen olvassa el a leírást!

Hírlevél

Amennyiben értesítést szeretne kapni legújabb akcióinkról, kérjük adja meg e-mail címét!

Ingyenes kiszállítás

hazhozaszallitas

Kövessen minket


Ügyfélszolgálat

hivja

fogyaszto barat jelveny final 250 a

Gyors keresés

Részletes keresés

Alap tartalom

 
 
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

a www.adrenalinstore.hu weboldal használatáról

2015. április 13.1. Preambulum


Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 


A www.adrenalinstore.hu honlapot az Adrenalinonline Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteteti. 


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. 


Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az Adrenalinolnline Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető fogyasztói tájékoztatók.  

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 


Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések


Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás adatai
Név: Adrenalinonline Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Fényesi út 83.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Fényesi út 83.
Üzlet, átvételi pont címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. Csaba Center II. emelet
Nyilvántartásba vevő bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám:
04-09-012097
Adószám:
24174723-2-04
Képviselő: Dinya Gábor
Telefonszám: + 36 (70) 410 41 09
E-mail: info@adrenalinstore.hu
Honlap: www.adrenalinstore.hu
Bankszámlaszám: Békés takarék 53300225-18735439
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Cím: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu


Felek: Eladó és Vevő együttesen 


Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 


Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül


Honlap: a www.adrenalinstore.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül 


Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 


Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz


Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 


Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi  


Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy


Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy


A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás


Vonatkozó jogszabályok


A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 


2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);


151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;


45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;


19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól


3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása


Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 


3.1. Az ÁSZF elfogadása


Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.adrenalinstore.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. Ön a megrendelésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozattétele fizetési kötelezettséget von maga után.


3.2. A szerződés nyelve


A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.


3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról 


A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.   


3.4  Árak


Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 


4. További fogyasztói tájékoztató


Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el. 


5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek


5.1. Garanciális ügyintézés


Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben a terméket megvizsgálja, és fogyasztó panasz esetén erről jegyzőkönyvet vesz fel. 


5.2.  Panaszügyintézés


A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. Csaba Center III. emelet 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 10:00-17:00

Telefon: + 36 (70) 410 41 09

E-mail: info@adrenailnstore.hu


Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.


5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békélteto testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 


Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folythatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

-Békéscsaba Megyei Jogú város Jegyző
5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Telefon: (66) 452-252
-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Dél-alföldi Regionális Felügyelősége
Békéscsabai Kirendeltsége
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4 Telefon: (66) 441-352

-Békés Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
5600 Békéscsaba Penza ltp. 5 Telefon: (66) 451-775 vagy (66)324-976

6. Adatvédelem


Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el. 


7. Szerzői jogok


A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Adr4enalinstore Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 


8. Egyéb


Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.


Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések


A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.


10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége


A weboldalon  megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


11. Tájékoztató a honlap használatáról


11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás


Webáruházunkból férfi, női és gyermek ruházati termékeket és ruházati kiegészítőket rendelhetnek látogatóink. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a webáruházban ezen ruhadarabokat és kiegészítőket kategóriákba rendezve találhatja meg. A könnyebb kereséshez használhatja az oldalba épített keresési funkciót is, mely használatával a rendszer a beállított feltételeknek megfelelő szűkített listát jelenít meg. A keresési szűkítés lehetőségei közül kiválasztható a kategória, a márka,  a méret és az ár kategória. Az egyes termékek adatlapján megadhatja a kívánt mérete is, melyet egy legördülő listában talál. Az adott termékből kizárólag olyan mértetek állnak rendelkezésünkre, melyek ezen listában megtalálhatóak. 


A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 


11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért


Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Ezt a megrendelés során a „Vissza” gombra kattintva teheti meg. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 


11.3. Eljárás hibás ár esetén


Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.  


12. A megrendelés menete


A honlap használatához, illetve a vásárláshoz Önnek nem kell regisztrálnia. 


A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 


12.1. A Termék kiválasztása


A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. A termékek méretének szerkezetének szövetének változtatási jogát fenntartjuk, az árak tájékoztató jellegűek. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 


12.2. Kosárba helyezés 


Ha szeretne megvásárolni egy ruhadarabot, vagy egy ruházati kiegészítőt, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található, zöld színű „Kosár” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből a mellette beállított mennyiség bekerül az Ön virtuális kosarába. Ekkor egy új ablak nyílik meg, ahol a rendszer pontosan megjeleníti a kosárba helyezett termék adatait. Itt lehetősége van választani, hogy tovább folytatja a vásárlást és más termékeket is behelyez virtuális kosarába, vagy megrendeli a már kosárban lévő terméket/termékeket. Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.


Ha nem szeretne már több terméket belerakni virtuális kosarába, akkor vásárlás menetét a zöld színű „Pénztár” gomb megnyomásával folytathatja.


12.3. A Kosár megtekintése


A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár tartalmának megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Frissítés” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. 


Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 


12.4. Szállítási/számlázási adatok megadása


A következő lépésben adhatja meg szállítási és/vagy számlázási címét. Ügyeljen rá, hogy minden szükséges mezőt megfelelően töltsön ki. Amennyiben minden szükséges mezőt kitöltött, akkor a vásárlást menetét a zöld színű „Következő” gomb megnyomásával folytathatja.


12.5. Fizetési mód kiválasztása


A következő lépésben kijelölheti, hogy milyen fizetési módot szeretne választani. A három választható lehetőség az utánvét, az előre utalás, valamint a személyes készpénzes fizetés, abban az esetben, ha ellátogat békéscsabai üzletünkbe, ahol személyesen tudja átvenni megrendelt termékét. Miután kiválasztotta a fizetési módot, akkor a vásárlás menetét a zöld színű „Következő” gomb megnyomásával folytathatja.


12.6. Szállítási mód kiválasztása


A következő lépésben egyelőre nincs lehetősége megválasztani a szállítás módját, ugyanis jelenleg kizárólag futárszolgálat útját tudjuk eljuttatnia a termékeket vásárlóinkhoz. A vásárlás menetét a zöld színű „Következő” gomb megnyomásával folytathatja.


12.7. A rendelés áttekintése


A következő lépésben még lehetősége nyílik a megadott adatok, valamint rendelni kívánt termék, vagy termékek utolsó áttekintésére. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.


Ezen lépésnél állíthatja be, ha nem szeretne hírlevelet kapni későbbi akcióinkról, de a vásárlással és az ÁSZF elfogadásával automatikusan bevesszük hírlevél rendszerünkbe, amit később is visszatud vonni, illetve itt is elérhető Általános Szerződési Feltételünk. Megrendelését csak abban az esetben véglegesítheti, ha ezen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, melyről úgy tehet nyilatkozatot, hogy az itt található kis négyzetet megjelelő és bepipálja. Ezzel kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megértette, elfogadta és önmagára nézve érvényesnek tekinti.


Ha itt minden megadott adatot megfelelőnek talál, akkor kattintson a "Megrendelés jóváhagyása" gombra. Ezután az Ön által megadott e-mail címre küldünk egy levelet rendelése visszaigazolásáról.


Ha nem kapta meg 24 órán belül, és a spam levelek között sem találta, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@adrenalinstore.hu e-mail címen!


13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)


Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés jóváhagyása” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a "Megrendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 


14.  A rendelés feldolgozása


Rendelését bármikor feladhatja, azonban a rendelések feldolgozása csak munkanapokon, 17 óráig történik meg. Amennyiben munkanapon 17 óra után, esetleg hétvégén adja le rendelését, akkor annak feldolgozása csak a következő munkanapon történik meg. Természetesen a rendelés leadásának időpontjától függetlenül a visszaigazoló e-mailt azonnal megkapja. A teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanap (A szállítási idő azonban nem garantált, bizonyos esetekben ennél tovább is tarthat), azonban a már visszaigazolt megrendelések visszautasításának jogát részben, vagy egészében fenntartjuk, amennyiben a visszautasítás indokolt. A részben történő teljesítés csak a megrendelővel való egyeztetés után jöhet létre.


Amennyiben a rendelés feldolgozása közben derülne ki, hogy az adott termékből még sincs raktárkészletünkben, akkor erről e-mailben küldünk értesítést.


A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy – a 14.9. pont szerinti – automata visszajelzést kap, majd az Eladó munkatársa - a 14.10. pontban foglaltak szerinti módon – igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.9. vagy 14.10. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó. 


14.9. Automata visszaigazoló e-mail


Ön a megrendelését követően az Eladótól kettő e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Az első visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Ennek elmulasztása estén a jelen általános szerződési feltételek 11.2. pontjában foglaltak kerülnek alkalmazásra. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.    


14.10. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

 

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles egy második – nem automata - e-mail útján visszaigazolni az Ön ajánlatát.  A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük a második visszaigazoló e-mailben. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a második e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött második e-mailnek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.  


15. A fizetés módja, feltételei


15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége


A megrendelés összesítője és a 14.10. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. 


15.2. Fizetési módok


Rendelése leadásakor szükséges, hogy megadja a fizetés módját is, ami vagy utánvétes, vagy előre utalásos, vagy helyszínen történő készpénzes fizetési mód lehet.


15.2.1. Utánvét 


Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék postás általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a postásnak fizeti ki egy összegben készpénzben a termék végösszegét és – 10.000,- Ft alatti rendelési érték esetén - a szállítási díjat. 


15.2.2. Előre utalás, számlaszám


Ön a termék árát a következő bankszámlára előre is utalhatja az alábbi bankszámlaszámra: 


OTP Bank 11733254-20000387


Ezen fizetési forma esetén, a terméket csak akkor tudjuk elküldeni a Önnek, ha a termék ellenértéke és a szállítás díja megérkezik számlánkra, így viszont értelemszerűen Önnek a kiszállításkor nem kell fizetnie a postásnak. 


Utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatba rendelése azonosítóját írja be. Ezen azonosított megtalálhatja a rendelés visszaigazolási e-mailben, melyet rendelése leadása után elküldünk az Ön által megadott e-mail címre.


15.2.2. Készpénzes fizetés 


Ezen fizetési módot akkor válassza, ha Ön Békéscsabán, vagy annak közelében él, és el tud jönni személyesen az 5600 BÉKÉSCSABA,  ANDRÁSSY ÚT 37-43 (Csaba Center II. emelet) címen található üzletünkbe, hogy személyesen vegye át a megrendelt termékeket.


16. A megrendelt termék átvétele


16.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás


A honlapon megjelenített termékek személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át. 


16.1.1. Személyes átvétel


Személyes átvétel lehetséges az Eladó ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben (hétfőtől szombatig 09:00 és 20:00 óra között. Ünnepnapokon személyes átvétel nem lehetséges. Személyes átvétel esetén Önt nem terheli semmilyen szállítási díj.


16.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek. 


A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. 


Webáruházunkból a rendelt termékeket a Magyar Posta szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 04 és 17 óra között kerülhet sor, utánvételes formában. Sokan vannak azonban, akik ezen időszakban nem tudnak otthon tartózkodni, ezért előnyös lehet, ha ilyen esetben inkább munkahelyének címét adja meg, de az sem baj, ha nincs otthon mert a postás értesítőt hagy a postaládában majd másnap ismét kiviszi. Ha ekkor sem kerül sor az átvételre, akkor ismét értesíti és 10 napig a helyi postán megőrzik.


A kiszállítás díja az ország egész területén díjtalan 10.000,- Ft-ot meghaladó vásárlás esetén. 10.000,- Ft alatt a kiszállítás díja 1.000,- Ft. 


Amennyiben a Vásárló nem  veszi át csomagját és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a csomag újraküldésére csak a rendelt termék vagy termékek ellenértékének előreutalása után kerülhet sor.


16.1.2.1. Megengedett kézbesítési cím


A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!


16.1.2.2.Az átvételre való jogosultság vélelme


Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.


17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje


Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. 


Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a postás előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 


Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.


Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.


A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben – két tanú jelenlétében - fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

A pénz visszafizetés jogával élve, ha készpénzes vásárlásról volt szó a visszafizetést 5600 Békéscsaba Andrássy út 37-43 3.em adrenalinonline irodában tudja munkaidőben visszaigényelni. 

Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folythatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

-Békéscsaba Megyei Jogú város Jegyző
5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Telefon: (66) 452-252
-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Dél-alföldi Regionális Felügyelősége
Békéscsabai Kirendeltsége
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4 Telefon: (66) 441-352

-Békés Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
5600 Békéscsaba Penza ltp. 5 Telefon: (66) 451-775 vagy (66)324-976

18. Teljesítési határidő


A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.  


19. Jogfenntartás 


Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül.


Az Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban erre a linkre kattintva .

Vissza
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!